Myastenia

Myastenia gravis nedir?

Myastenia gravis istemli kaslarda çabuk yorulma ile karakterize bir hastalıktır. Dinlenme ile düzelme olur. Hastalığın ismi Yunancada kas hastalığı anlamına gelen “myasthenia” ve Latincede ağır anlamına gelen “gravis” sözcüklerinden oluşmaktadır. Aslında hastalık günümüzde ağır bir hastalık olarak kabul edilmemektedir. Ancak eskiden tedavisi yapılamadığı için ağır hastalık olarak değerlendirilmiştir.

Hastalık Fransız literatüründe gravis eki olmadan “myasteni” olarak daha doğru bir şekilde yer almaktadır. Ancak hastalık İngiliz literatüründe ve ülkemizde “Myastenia gravis” olarak tanındığı için bu kitapta da bu terminoloji kullanılacaktır.

Myastenia gravis otoimmün diye tanımladığımız bağışıklık sistemi ile ilgili nöromüsküler bir hastalıktır. Bağışıklık sistemindeki şaşırma sonucu istemli kasların sinirler tarafından uyarılmasında bozulma olur.

Normal fizyolojik durumlarda sinir liflerinden gelen küçük elektriksel uyarılar kaslara iletilir ve kaslar kasılarak hareket etmemizi sağlar. Sinirlerden kaslara yapılan bu iletimde sinir sonlanmalarından salınan asetil kolin denen madde rol oynar. Sinir sonlanmasından salınan asetil kolin kastaki asetil kolin reseptörüne (alıcısı) bağlanır. Bu bağlanma sonucu iyon kanalı açılır ve kas kasılması için gerekli olaylar gerçekleşir. Myastenia gravis’te sinir-kas kavşağı olarak adlandırılan bu bölgede kas üzerindeki reseptörlere (alıcı) antikorlar bağlanır. Antikorların bağlanması sinir-kas kavşağı iletimini bozarak kas güçsüzlüğüne yol açar.