EEG beynin elektriksel aktivitesini ölçen nörolojik bir testtir. Epilepsiden uyku bozukluklarına kadar, beyni etkileyen çok çeşitli durumların teşhisine ve izlenmesine yardımcı olmak için kullanılır.

EEG Çekimi – Elektroensefalogram sırasında, doktorunuz, kafa derinize, beyninizdeki elektriksel aktiviteleri izledikleri elektrot adı verilen küçük metal diskleri bağlar. 

Kullanım alanları

Sıklıkla epilepsi ve diğer bayılmalarda ve bilinç değişikliği durumlarında kullanılır.

EEG tetkiki nasıl yapılır

EEG Çekimi – Elektroensefalogram sırasında, elektrotlar kafa derinizin üzerine bir iletken- pasta ile yapıştırılır. Elektrotlar, bir kayıt makinesine uzanan, sinyalleri alan ve bunları bir ekran üzerinde veya bir kağıt çıktısı üzerine desenlere çeviren tellere sahiptir.  

Test sırasında, rahatlamanız ve gözlerinizin kapalı kalmasını sağlamanız istenir çünkü hareketler okumayı ve sonuçlarınızı değiştirir. Nöroloğunuz, test sırasında, parlak bir ışığa bakmak veya solunum paternini birkaç dakika için değiştirmek gibi belirli görevleri yerine getirmenizi isteyebilir. Bazı durumlarda, test sırasında uyumanız istenebilir.