დაიბადა ტრაპიზონში. დაამთავრა კარადენიზის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი 1994 წელს. 1999 წელს გახდა ნევროლოგი. კტუ-ს მედიცინის ფაკულტეტზე, ნევროლოგიის განყოფილებაში, სადაც 2000 წელს დაიწყო მასწავლებლობა, 2005 წელს მიიღო ასოცირებული პროფესორის წოდება, ხოლო 2010 წელს პროფესორის წოდება.
მუშაობდა კანადაში, ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტის გაფანტული სკლეროზის კლინიკაში 2004 და 2011 წლებში. მას აქვს 160 საერთაშორისო პუბლიკაცია, ძირითადად დაფუძნებული MS-ის რეალურ მონაცემებზე. ამჟამად არის ფაკულტეტის წევრი, რომელიც პასუხისმგებელია კტუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის ნევროლოგიის დეპარტამენტის გაფანტული სკლეროზისა და ნეიროიმუნოლოგიის განყოფილებაზე.

პუბლიკაციები

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=T41swEkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate