MS ve ilgili hastalıklar

Myastenia Gravis

Alzheimer ve diğer demanslar

Migren ve diğer baş ağrıları

Epilepsi

Beyin Damar hastalıkları

Sinir ve kas hastalıkları

Parkinson hastalığı, hareket bozuklukları

BOTOKS uygulama

Tanı alanları

Elektroensefalografi (EEG)

Elektromiyografi (EMG)