EMG veya elektromiyografi, sinir lifleri ve kasları inceleyen nörolojik bir tetkik yöntemidir.

Sinir İletim Testi

Sıklıkla ilk yapılan test sinir ileti çalışmasıdır. Motor, duyusal iletimler ve belli refleksler değerlendirilir.

Grekmesi durumunda iğne EMG yapılır.

Nöroloji ve klinik Nörofizyoloji uzmanı kas içine küçük bir iğne (elektrot olarak da adlandırılır) yerleştirir ve kas aktivitesini değerlendirir.

EMG nerelerde kullanılır

Sİnir sıkışması- Karpal tünel sendromu: El ve koldaki sinirleri etkiler. Genellikle ciddi değildir, ancak ağrılı olabilir

Bel ve boyun fıtıkları: Omuriliği oluşturan disklerden birinin hasar görmesiyle oluşur. Bu, omurgaya baskı uygular ve ağrı ve uyuşmaya neden olur.

Polinöropatiler: Sinirleri etkileyen bir otoimmün bozukluk. Uyuşukluk, karıncalanma ve fkuvvet kaybına yol açabilir. Şeker hastalarında sıktır.

Myastenia Gravis: Kas yorgunluğuna ve güçsüzlüğüne neden olan nadir bir bozukluk

Kas hastalıkları: Yapıyı ve işlevi ciddi şekilde etkileyen kalıtsal bir hastalıktır.