Prof Dr Cavit BOZ

Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1999 yılında Nöroloji uzmanı oldu. 2000 yılında öğretim üyeliğine başladığı KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 2005’te Doçent, 2010’da Prof unvanını aldı.
2004’te ve 2011’de Kanada’da British Columbia Üniversitesi multipl skleroz kliniğinde bulundu. MS gerçek yaşam verilerinin ağırlıklı olduğu 160 uluslararası yayını bulunmaktadır. Halen KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı multipl skleroz ve nöroimmünoloji birimi sorumlu öğretim üyesidir.

YAYINLAR

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=T41swEkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate